Menu / Cynnwys
Return to News

Stay home – safe and well / Aros adre – yn fyw ac iach

Pontypridd RFC has often achieved greatness on the field of play by doing the simple things well.

The call goes out to supporters, players and officials – do the simple things now in this time of crisis. There is no rugby being played, but Pontypridd RFC supports team NHS in its battle against an unseen but deadly opponent.

To back that team we must all heed the instructions given to us – stay home, separate and isolate, stay safe and well. Together we will win.

Mae CR Pontypridd yn aml wedi sicrhau llwyddiant ar y maes chwarae trwy wneud y pethau syml yn dda.

Yr alwad i gefnogwyr, chwaraewyr a swyddogion yw – gwnewch y pethau syml yn awr mewn cyfnod o argyfwng. Does dim rygbi yn cael ei chwarae, mae CR Pontypridd yn cefnogi tîm y GIC yn y frwydr yn erbyn gelyn anweledig ond marwol.

I hybu’r tîm rhaid i ni oll ddilyn y cyfarwyddiadau – aros adre, gwahanu ac ynysu, yn fyw ac yn iach. Gyda’n gilydd, gallwn ennill.