Menu / Cynnwys
Return to News

Parti Ponty 2018

Pontypridd RFC is proud to be associated with a major local event taking place on Saturday 14th July – ‘Parti Ponty’.

Pontypridd will be alive to the sound of music, and so much more, as the event organised by Menter Rhondda Cynon Taf, is staged from 11am to 6pm.

Top Welsh bands such as Candelas, Fleur de Lys, Y Cledrau and Alys Williams will be performing live, with stalls, street art, crafts, cooking demonstrations, characters from popular kids TV show ‘Cyw’, local bands and choirs and much more to be seen.

The Ponty Panda will be strutting his stuff along Taff Street as the event goes along.

Pontypridd RFC’s Sardis Road stadium will be the home for the event’s Sports Village, in conjunction with youth movement yr Urdd.

Under 5s rugby will kick off the afternoon at 12pm, with cricket for all ages at 1pm, football at 2pm and athletics at 3pm.

Mae CR Pontypridd yn falch i gefnogi digwyddiad lleol o bwys ar Sadwrn 14eg o Orffennaf – ‘Parti Ponty’.

Bydd tref Pontypridd yn fwrlwm o gerddoriaeth a llawer mwy wrth i’r wyl, a drefnir gan Fenter Rhondda Cynon Taf, fynd yn ei blaen o 11y bore i 6yr hwyr.

Yn perfformio’n fyw bydd rhai o fandiau gorau Cymru, fel y Candelas, Fleur de Lys, Y Cledrau ac Alys Williams, gyda stondinau, celf, crefftau, coginio, cymeriadau Cyw, bandiau a chorau lleol, a llawer mwy i’w gweld.

Bydd y Ponty Panda yn rhodio’r strydoedd wrth i’r digwyddiad fynd yn ei flaen.

Stadiwm CR Pontypridd ar Heol Sardis fydd cartref y Pentref Chwaraeon, mewn cydweithrediad gyda’r Urdd.

Rygbi dan 5 fydd yn agor y sesiwn am hanner dydd, gyda criced i bob oed am un, pel droed am ddau ac athletau am dri.

Amserlen Pentre Chwaraeon (1)