Menu / Cynnwys
Return to News

Coach travel to Aberavon / Cludiant i Aberafan

Pontypridd are back in league action this coming Saturday 15th February, with an away trip to face Aberavon. The Supporters’ Club are organising coach travel to the match.

Coaches will depart Sardis Road at 12:45pm, arriving at the Talbot Athletic Ground in good time for the 2:30pm kick off, and will return after the final whistle.

Parking spaces around the Aberavon stadium are very limited – travelling on the Supporters’ Club coach offers a convenient and cost effective means of getting to the game.

For more information or to book a seat to Aberavon please contact Phil Lycett on 01443 662561.

Mae Pontypridd yn ôl wrthi yn y gynghrair ar ddydd Sadwrn 15fed o Chwefror, gan wynebu Aberafan oddi cartref. Mae’r Clwb Cefnogwyr yn trefnu cludiant i’r gêm.

Bydd y bysiau’n gadael Heol Sardis am 12:45pm i gyrraedd maes y Talbot Athletic mewn da bryd i’r gic gyntaf am 2:30pm ac yn dychwelyd wedi’r chwiban olaf.

Mae safleoedd parcio o amgylch stadiwm Aberafan yn gyfyng tu hwnt – teithio gyda’r Clwb Cefnogwyr yw’r dull gorau a rhataf o gyrraedd y gêm.

Am fwy o wybodaeth neu i gadw sedd ar y bws, cysylltwch â Phil Lycett ar 01443 662561.