Menu / Cynnwys
Return to News

Travel to Swansea / Teithio i Abertawe

Pontypridd travel to face Swansea at St Helens on Saturday 14th December, with the Supporters’ Club organising coach transport to the venue.

Coaches will depart Sardis Road at 12:45pm, with the game at Swansea kicking off at 2:30pm, and will return after the final whistle.

Car parking along the busy Swansea Bay seafront is limited – travelling with the Supporters’ Club offers a convenient and cost effective means of following Ponty on the road.

To book a seat on the coach to Swansea please call Phil Lycett on: 01443 662561.

Mae Pontypridd yn teithio i wynebu Abertawe ar faes Sain Helen ar ddydd Sadwrn 14eg o Ragfyr, gyda’r Clwb Cefnogwyr yn darparu trafnidiaeth i’r fan a’r lle.

Bydd y bysiau’n gadael Heol Sardis am 12:45pm, gyda’r ornest yn erbyn Abertawe yn cychwyn am 2:30pm, ac yn dychwelyd wedi’r chwiban olaf.

Gan fod llefydd parcio ar hyd moryd Bae Abertawe yn gyfyng, mae teithio gyda’r Clwb Cefnogwyr yn gyfleus ac yn rhad, y dull gorau o ddilyn Ponty ar yr hewl.

I gadw sedd ar y bws i Abertawe, ffoniwch Phil Lycett ar: 01443 662561.

Wordsearch

  • travel : teithio
  • transport : trafnidiaeth
  • seafront : moryd
  • convenient : cyfleus