Menu / Cynnwys
Return to News

Season’s greetings – Cyfarchion yr wyl

Pontypridd RFC extends season’s greetings to all those associated with it. To the supporters, players, volunteers and officials, sponsors and partners of this great club – a very Merry Christmas to you all.

Mae CR Pontypridd yn cynnig cyfarchion yr wyl i bawb sy’n gysylltiedig ag ef. I gefnogwyr, chwaraewyr, gwirfoddolwyr a swyddogion, i noddwyr a phartneriaid y clwb nodedig hwn – Nadolig Llawen iawn i chi gyd.