Menu / Cynnwys
Return to News

Rygbi Ponty – Y Weledigaeth

Wrth edrych tua’r dyfodol yn y cyfnod bregus sydd ohoni, bwriad Clwb Rygbi Pontypridd yw camu mlaen yn hyderus o’r pandemig Covid, gan ail-sefydlu ei hun fel clwb llewyrchus sy’n falch o gynrychioli’r gymuned gan gynrychioli pawb o fewn y gymuned honno.

Rygbi Ponty – Y Weledigaeth

I fod y clwb gyferbyn ag ef mae clybiau eraill yn cael eu cymharu. Un clwb fydd ein clwb ni.

Clwb sydd yn gynhwysol ac yn cynrychioli ei holl aelodaeth, cyfranddalwyr, chwaraewyr a chyfarwyddwyr yn gyfartal.

Bydd ein clwb yn hunan gynhaliol gan osod cynseiliau ar gyfer y cenhedlaethau i ddod.

Cynhyrchir cyllid drwy weithgaredd masnachol cynaladwy.

Safon fydd wrth wraidd ein holl weithgaredd.

“Ponty Eich Teulu Rygbi”