Menu / Cynnwys
Return to News

Ponty’s northern excursion / Menter ogleddol Ponty

Pontypridd fans can look forward to their North Wales trip to play RGC on Saturday 19th January, with the Supporters’ Club in conjunction with Edwards Coaches organising a weekend stay for the game.

Coaches will depart Sardis Road at 8am on Friday 18th January making the ‘traws-Cambria’ journey to the historic town of Caernarfon.

A two night dinner, bed and breakfast stay at the Gwesty’r Celt / Celtic Royal Hotel has been arranged, with coach transfer to the RGC match in Colwyn Bay on Saturday afternoon, and a return home on Sunday.

For more details of the North Wales trip or to book a place please contact Chris Kingsbury on: 07863160130.

————————————————————————————————–

Gall dilynwyr Pontypridd edrych ymlaen i’w taith i Ogledd Cymru i chwarae RGC ar ddydd Sadwrn 19eg o Ionawr, gyda’r Clwb Cefnogwyr ynghyd a Edwards Coaches yn trefnu arhosiad penwythnos ar gyfer y gem.

Bydd bysiau yn gadael Heol Sardis am 8yb ar ddydd Gwener 18fed o Ionawr gan wneud y daith ‘traws-Cambria’ i dref hanesyddol Caernarfon.

Mae arhosiad dwy noson, cinio, gwely a brecwast wedi ei drefnu yng Ngwesty’r Celt / Celtic Royal, gyda cludiant i’r gem yn erbyn RGC ym Mae Colwyn ar brynhawn Sadwrn, ac i ddychwelyd adref ar y dydd Sul.

Am fwy o fanylion neu i sicrhau lle ar y daith, cysylltwch a Chris Kingsbury: 07863160130.