Menu / Cynnwys
Return to News

Newport away – 17/11/19 – Casnewydd oddi cartre

Pontypridd’s away Premiership fixture against Newport has been moved forward one day and will now be played on Sunday 17th November 2019, kicking off at 2:30pm.

The request was made by the host club due to the schedule of other matches to be played at their Rodney Parade ground.

  • Newport v Pontypridd
  • Sunday 17th November 2019
  • 2:30pm ko,

Mae gem Uwch-Gynghrair Pontypridd oddi cartref yn erbyn Casnewydd wedi ei symud ymlaen un diwrnod, yn awr i’w chwarae ar ddydd Sul 17ail o Dachwedd 2019 yn cychwyn am 2:30pm.

Gwnaed y cais i symud y gem gan y clwb cartref o ganlyniad i gemau eraill yn cael eu chwarae ar faes Rodney Parade.