Menu / Cynnwys
Return to News

Media & Marketing / Cyfryngau & Marchnata

As part of a comprehensive review of club functions led by the executive board, a new media and marketing team will be put in place at Pontypridd RFC for the coming season.

The objective will be to project the business of the club, on and off the field, to the wider world, to reach out and enhance existing links with the wider community and to promote the club brand and facilities extensively on all available platforms.

Pontypridd RFC is pleased to confirm that Guto Davies as Media Officer will work with Mike Jones of club partners ‘Replay Images‘ to collate and oversee the new media team.

All media enquiries should be directed to: media@ponty.net

Fel rhan o arolwg trylwyr o weithgaredd y clwb, dan arweiniad y bwrdd gweithredol, bydd tim cyfryngol a marchnata newydd yn cael ei ffurfio gan Glwb Rygbi Pontypridd ar gyfer y tymor i ddod.

Yr amcan fydd adlewyrchu holl weithgaredd y clwb, ar ac oddi ar y cae, i’r byd mawr, estyn allan i gryfhau’r cyswllt gyda’r gymuned leol ac i hyrwyddo brand ac adnoddau’r clwb ar yr holl lwyfannau sydd ar gael.

Mae CR Pontypridd yn falch i gadarnhau y bydd Guto Davies fel Swyddog Cyfryngol yn cyd-weithio gyda Mike Jones o ‘Replay Images‘, partneriaid y clwb, i strwythuro a goruchwylio’r tim cyfryngol.

Dylid danfon pob gohebiaeth at: media@ponty.net