Menu / Cynnwys
Return to News

London Welsh friendly cancelled / Gohirio gem Cymry Llundain

The friendly fixture between Pontypridd and London Welsh on Saturday 31st July 2021 has been cancelled.

Continued uncertainty over on-going restrictions imposed in response to the Covid-19 pandemic has unfortunately made it impossible to confirm the match within its proposed timescale.

Mae’r gêm gyfeillgar rhwng Pontypridd a Chymry Llundain ar ddydd Sadwrn 31ain o Orffennaf wedi ei gohirio.

Mae ansicrwydd parhaol ynglyn a’r cyfyngiadau mewn grym yn sgîl pandemig Covid-19 wedi ei gwneud, yn anffodus,  yn amhosib i gadarnahau y gellir chwarae’r gem o fewn yr amser penodol.

Wordsearch:

  • cyfeillgar : friendly
  • Llundain : London
  • Gorffennaf : July
  • ansicrwydd : uncertainty
  • amser : time