Menu / Cynnwys
Return to News

Happy New Year / Blwyddyn Newydd Dda

Pontypridd RFC wishes a happy, safe and healthy New Year to all its supporters, players, officials, volunteers and partners.

Dymuna CR Pontypridd Flwyddyn Newydd dda, ddiogel ac iachus i’w holl gefnogwyr, chwaraewyr, swyddogion, gwirfoddolwyr a noddwyr.