Menu / Cynnwys
Return to News

Collection of Autumn International tickets / Tocynnau Rhyngwladol yr Hydref i’w casglu

The collection of Autumn International tickets can now be made from Pontypridd RFC.

Those who have purchased tickets through the club are requested to make their collections from the Club Office at Sardis Road on the following dates and times:

Thursday 13th Sept from 6pm to 7.30pm

Friday  14th Sept from 9am to 10.30am

Monday  17th Sept from 9am am 10.30am

Friday  21st Sept from 9am to 10.30am and again pre RGC match from 6.15pm until kick off time.

For more information please contact: tickets@ponty.net


Mae tocynnau Gemau Rhyngwladol yr Hydref yn awr yn barod i’w casglu o CR Pontypridd.

Gofynnir i’r sawl sydd wedi prynnu tocynnau oddi wrth y clwb i’w casglu o Swyddfa’r Clwb yn Heol Sardis ar y dyddiadau a’r amseroedd a ganlyn:

Dydd Iau 13eg o Fedi rhwng 6pm a 7:30pm

Dydd Gwener 14eg o Fedi rhwng 9am a 10:30am

Dydd Llun 17eg o Fedi rhwng 9am a 10:30am

Dydd Gwener 21ain o Fedi rhwng 9am a 10:30am yna cyn gem RGC rhwng 6:15pm a’r gic gyntaf.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a: tickets@ponty.net