Menu / Cynnwys
Return to News

Club Shop – bargains on offer / Siop y Clwb – bargeinion ar gael

The Pontypridd RFC Club Shop in conjunction with kit partners VX3 can be accessed on-line, offering a wide range of high quality leisure wear and supporters’ kits.

The VX3 on-line shop is directly linked to the club website, giving unlimited access to all products, including supporters’ kit, training and leisure wear. There are great bargains available, the latest being the offer of a free mask when purchasing one of the popular new rainbow shirts.

The kit partnership between Pontypridd RFC and VX3 is an exciting one and will ensure that players and supporters turn out looking their best.

Log on to the club shop – browse and buy, your new Ponty branded VX3 kit is only a click away.

Link to Club Shop

Mae Siop CR Pontypridd mewn partneriaeth gyda’r cwmni cynhyrchu cit VX3 ar gael ar y we gan gynnig ystod eang o ddillad hamdden a chrysau cefnogwyr.

Mae siop ar-lein VX3 ar gael trwy gyswllt ar wefan CR Pontypridd, yn rhoi dewis eang o gynnyrch o’r safon uchaf, gan gynnwys crysau cefnogwyr, dillad hamdden ac ymarfer. Mae bargeinion gwych i’w cael, y diweddaraf yn cynnig mwgwd am ddim wrth brynu un o’r crysau enfys poblogaidd.

Mae’r bartneriaeth cit newydd rhwng CR Pontypridd a VX3 yn un gyffrous fydd yn sicrhau y bydd chwaraewyr a chefnogwyr yn edrych ar eu gorau.

Ewch i siop y clwb – porwch a phrynwch, mae eich cit Ponty VX3 newydd ar gael o fewn clic.