Menu / Cynnwys
Return to News

Wales v South Africa – club open / Cymru v De Affrica – clwb ar agor

The Clubhouse Bar at Sardis Road will be open on Sunday 27th October for a live screening of the Wales v South Africa Rugby World Cup semi final.

The big match out in Japan kicks off at 9am with everything to play for – Wales going for their first ever World Cup final appearance.

The Pontypridd RFC Clubhouse will be open from 8am with a licensed bar, food and refreshments and plenty of screens to watch all the match action. All are welcome to attend.

Bydd bariau’r clwb yn Heol Sardis ar agor ar ddydd Sul 27ain o Hydref i ddangos rownd gyn-derfynnol Cwpan Rygbi’r Byd rhwng Cymru a De Affrica.

Mae’r gêm fawr allan yn Siapan yn cychwyn am 9am gyda cymaint yn y fantol – Cymru yn ymdrechu i gyrraedd y rownd derfynnol am y tro cyntaf erioed.

Bydd CR Pontypridd ar agor o wyth y bore gyda bar trwyddedig, bwyd a lluniaeth, a dewis o sgriniau i wylio holl gyffro’r gêm. Mae croeso cynnes i bawb.