Menu / Cynnwys
Return to News

Volunteers required / Angen gwirfoddolwyr

Pontypridd RFC is appealing for two new volunteers to join its match-day team, to undertake two important duties.

A new scoreboard operator is required, and someone to step into the costume of club mascot the Ponty Panther. The two jobs will entail a couple of hours’ commitment on home match days.

Anyone interested in either role can contact the Club Office on 01443 405006 / club@ponty.net or Media Officer Guto Davies on 07395290493 / media@ponty.net to discuss the requirements.

The club would like to extend a vote of gratitude to Matthew Owen who has been operating the electronic scoreboard at Sardis Road for the past couple of years but who is now moving on.

Mae CR Pontypridd yn galw an wirfoddolwyr i ymuno a’r tîm ar ddiwrnod gemau, i ymgymryd a dwy swydd bwysig.

Mae angen rhywun i weithio’r scorfwrdd, ac i gamu mewn i wisg mascot y clwb, y Ponty Panther. Bydd y ddwy swydd yn gofyn am rhyw ddwyawr o waith ar ddiwrnodau’r gemau cartref.

Gall unrhywun sydd a diddordeb gysylltu a Swyddfa’r Clwb ar 01443 405006 / club@ponty.net neu gyda Swyddog y Wasg Guto Davies ar 07395290493 / media@ponty.net i drafod y gofynion.

Hoffai’r clwb gynnig ei ddiolch i Matthew Owen fu’n gweithio’r sgorfwrdd dros y blynyddoedd diwethaf ond sydd yn awr yn symud ymlaen.