Menu / Cynnwys
Return to News

Season Tickets / Tocynnau Tymor

A new winter’s campaign is underway for Pontypridd RFC, but with the first home league fixture to be played on Saturday 21st September, there is still time to invest in a season ticket.

For those who wish to commit themselves to following Ponty through what promises to be an enthralling Premiership campaign, the purchase of a season ticket is the best possible option.

Eleven home league ties are included on the season ticket. Admission prices for the coming season will be charged at £12 (£10 concessions) allowing access to all areas of the ground. By purchasing a season ticket, priced at £120 (£100 concessions) savings can be made, and an investment in the immediate future of Pontypridd RFC.

Gold Card, Vice-President, Ground Access and Sardis Exile options on the season ticket are available, and can be purchased by downloading the attached forms and returning to the club.

Mae ymgyrch y gaeaf eisioes wedi cychwyn i CR Pontypridd, ond gyda’r gêm gartref gyntaf ar Sadwrn 21ain o Fedi, mae amser eto i fuddsoddi mewn tocyn tymor.

I’r rhai sydd am ymroi i ddilyn Ponty trwy ymgyrch llawn cyffro yr Uwch-Gynghrair, mae prynu tocyn tymor yn syniad arbennig o dda.

Mae unarddeg gêm gynghrair gartref wedi eu cynnwys yn y tocyn tymor. Mae’r tâl mynediad am y tymor i ddod wedi ei osod ar £12 (£10 gostyngiad) yn rhoi rhwydd hynt i bob rhan o’r maes. Drwy brynu tocyn tymor am bris o £120 (£100 gostyngiad) mae arbedion i’w gwneud, a buddsoddiad yn nyfodol byr dymor CR Pontypridd.

Mae opsiynnau Cerdyn Aur, Is-Lywydd, Mynediad Maes ac Aelod Alltud ar y tocyn tymor, y gellir eu prynnu trwy lawrlwytho’r dogfennau wedi eu hatodi a’u dychwelyd i’r clwb.

Wordsearch

  • ymgyrch – campaign
  • buddsoddi – invest
  • tymor – season
  • arbedion – savings
  • mynediad – entry

Season-ticket-application-2019-20-1