Menu / Cynnwys
Return to News

Merry Christmas / Nadolig Llawen

Pontypridd RFC wishes a very Merry Christmas to all its supporters, players, officials, volunteers and partners.

During this difficult period, the main wish is for everyone to remain safe and well. These are dark days as the Covid pandemic closes in around us, but in this season of hope and goodwill, we wish for better times ahead.

Dymuna CR Pontypridd Nadolig Llawen i’w holl gefnogwyr, chwaraewyr, swyddogion, gwirfoddolwyr a phartneriaid.

Yn ystod y cyfnod anodd sydd ohoni, y prif ddymuniad yw y gall pawb gadw’n iach ac yn ddiogel. Mae’r dyddiau’n dywyll gyda’r pandemig Covid yn cau amdanom, ond dros wyl y gobaith ac ewyllys da, dymunwn ddyddiau gwell i ddod.